Έχετε ήδη κάποιο Back Office Application;

Στην περίπτωση που η επιχείρησή σας έχει ήδη κάποιο λογισμικό μηχανογράφισης που καλύπτει τις ανάγκες της, τότε ο ERP2WEB Connector μπορεί να παραμετροποιηθεί ώστε να «μιλήσει» απευθείας με αυτήν. Αυτή η σύνδεση μπορεί να γίνει είτε από το εξουσιοδοτημένο IT προσωπικό ή συνεργάτη της εταιρίας (στον οποίον παρέχεται το απαραίτητο manual με οδηγίες διασύνδεσης), είτε η Proforon Πληροφορική ΕΠΕ μπορεί να αναλάβει να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες. Στην δεύτερη περίπτωση θα υπάρξει κάποια επιβάρυνση κόστους με βάση τον χρόνο που θα χρειαστεί η υλοποίηση αυτής της διασύνδεσης.

O ERP2WEB Connector υποστηρίζει διαφορετικούς τρόπους σύνδεσης ανάλογα με τις δυνατότητες του BackOffice:

 • Απευθείας σύνδεση με την βάση: Σε ειδικό περιβάλλον μπορείτε να ορίσετε τα Views ή πίνακες από τους οποίους διαβάζει ή γράφει δεδομένα ο Connector για κάθε οντότητα που θέλετε να συγχρονίσετε.
 • Χρήση XML αρχείων: Ο Connector μπορεί να διαβάζει δεδομένα από προκαθορισμένα XML αρχεία και να γράφει δεδομένα σε αυτά. Αυτή η λύση προτείνετε σε περιπτώσεις που δεν θέλετε (π.χ. για λόγους ασφαλείας) άμεση επικοινωνία του Connector με την βάση δεδομένων.
 • Έτοιμη λειτουργικότητα για συγκεκριμένα Back Office Applications της SingularLogic:
  • SingularLogic Enterprise (SEn)
  • SingularLogic Control
  • Galaxy ERP
 • Έτοιμη λειτουργικότητα για συγκεκριμένα Back Office Applications της Altec:
  • xLine ERP
  • Atlantis ERP

 

Δεν έχετε Back Office Application;

Στην περίπτωση που η επιχείρηση ΔΕΝ έχει κάποια εφαρμογή για την μηχανογράφισή της, αναλαμβάνουμε μέσω του συνεργάτη Proforon Πληροφορική ΕΠΕ να την καθοδηγήσουμε στην επιλογή της κατάλληλης εμπορικής εφαρμογής που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες (τρέχουσες και μελλοντικές). Σε συνεργασία με την Proforοn μπορούμε να προσφέρουμε μηχανογραφικές λύσεις χρησιμοποιώντας τις εφαρμογές της SingularLogic S.A. Η SingularLogic S.A. είναι ο ισχυρότερος όμιλος λογισμικού και ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής στην Ελλάδα.

SingularLogic Enterprise Galaxy ERP SingularLogic Control

 

H Proforon Πληροφορική ΕΠΕ, είναι ένα απο τα μεγαλύτερα SingularLogic Business Center της Αθήνας. Με εξειδίκευση στα ERP συστήματα, ειναι πιστοποιημένος ERP Certified Partner, παρέχει πλήρεις λύσεις μηχανογράφησης σε κάθε εταιρεία.